Interior solutions

Проблематика

повод и причини за обмисляне на (интериорна) промяна, мотиви на инициатора, същност на проблема ...

характеристики на обитателите (ползвателите) - физически и психически особености, типично или характерно облекло, външен вид ...

функции, специфично оборудване, инсталации...

ергономия, цветознание, акустика, климатизация (отопление, вентилация ...) ...

специални изисквания - износоустойчивост, пожароустойчивост, антиалергичност ... източници на идеи за изисквания (например HACCP ...)

компоненти и материали ...

растения и животни (цветя, рибки, котки ...) и специфично оборудване (саксии, аквариуми ...) ...

почистване, поддръжка / ремонтопригодност ...

подход към решението ...

KISS